WYZWANIA DLA CUKRZYCY DO ROKU 2025

PROFILAKTYKA CUKRZYCY:

edukacja społeczeństwa, określenie grup ryzyka i monitoring stanu przedcukrzycowego;

POPRAWA WYNIKÓW LECZENIA I SKUTECZNA PREWENCJA POWIKŁAŃ :

pacjent pierwszorazowy, opieka specjalistyczna , dostęp do diagnostyki, efektywne leczenie, zapobieganie hipoglikemii;

WSPARCIE OSÓB Z CUKRZYCĄ W SPOŁECZEŃSTWIE :

zapobieganie dyskryminacji i jakości życia z cukrzycą w Polsce.

 MAPA PRIORYTETOWYCH POTRZEB DLA CUKRZYCY DO 2025 ROKU

I.          PROFILAKTYKA CUKRZYCY

  • Edukacja społeczeństwa i prewencja cukrzycy poprzez zmianę stylu życia społeczeństwa i edukację z zakresu zdrowego stylu życia, prowadzenia aktywności fizycznej,
  • Określenie grup ryzyka cukrzycy i prowadzenie zaplanowanych działań mających na celu wcześniejsze rozpoznanie cukrzycy, a także monitoring stanu przedcukrzycowego.

II.         POPRAWA WYNIKÓW LECZENIA I SKUTECZNA PREWENCJA POWIKŁAŃ

  • Wprowadzenie efektywnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, a także wsparcie nowo zdiagnozowanych pacjentów tzw. pacjentów pierwszorazowych i osób przechodzonych na insulinoterapię
  • Organizacja interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z cukrzycą – zwiększenie dostępu diagnostyki i konsultacji specjalistycznych, wprowadzenie zalecanych standardów postępowania w zakresie opieki specjalistycznej dla pacjentów z cukrzycą
  • Wprowadzenie efektywnych narzędzi wsparcia pacjentów z cukrzycą – zwiększenie dostępu do edukacji diabetologicznej, poradnictwa dietetycznego
  • Poprawa wyników leczenia cukrzycy poprzez większą indywidualizację leczenia osób z cukrzycą, w tym szczególnie osób otyłych
  • Poszerzania dostępu do dostępnych opcji terapeutycznych w cukrzycy, pozwalających na utrzymanie optymalnych parametrów cukrzycy i efektywność w zakresie prewencji powikłań, zapobieganie groźnym epizodom hiperglikemii
  • Opieka nad dziećmi i osobami młodymi z cukrzycą – wprowadzenie procedur postępowania związanych z bezpieczeństwem dzieci z cukrzycą w szkole, monitoring stanu zdrowia dzieci z cukrzycą , prowadzenie bilansów, badań diagnostycznych, a także opracowanie standardów postępowania związanych z przekazaniem pacjentów z cukrzycą po ukończeniu 18 roku życia

III.       WSPARCIE OSÓB Z CUKRZYCĄ W SPOŁECZEŃSTWIE

  • Zapobieganie dyskryminacji osób z cukrzyca w społeczeństwie, w tym gwarancja równego dostępu do edukacji i pracy osób z cukrzycą
  • Poprawa jakości życia osób z cukrzycą i ich rodzin, wsparcie psychologiczne opiekunów i osób z cukrzycą